Ville Kalliala      

         Golfopetusta vuodesta 1983           

Putti on usein ratkaisevin asia golfissa. Suuret mestaruudet on voitettu tai hävitty usein viimeisellä griinillä. Moni muuten hyvä kierrostulos on pilattu huonolla puttaamisella.

Puttaamiseen on olemassa valtava määrä toinen toistaan parempia ohjeita. Ohjeet ovat usein kikkoja joilla joku pelikaveri on saanut oman putin toimimaan entistä paremmin. Sellaisia ohjeita kannattaa kuunnella, niistä saattaa olla hyötyä. Golflehdistä löytää usein hyviä ohjeita puttaamiseen. Kaikki ohjeet eivät kuitenkaan ole hyödyllisiä.

Olen kerännyt tähän puttisivulle puttaamiseen liittyviä asioita joista on varmasti hyötyä. 


Puttiote:

Putterista voi pitää kiinni monella tavalla. Suuri osa taitavia pelaajia pitää putterista kiinni eri tavalla kuin muista mailoista. Alla olevassa kuvassa on eniten käytetty ote taitavien pelaajien keskuudessa.

Tavallinen ote golfmailasta on nimeltään overlap. Putissa tavallisin tapa pitää mailasta kiinni on käyttää reverseoverlap -otetta. Siinä oikean käden kaikki sormet ovat kiinni mailan kädensijassa, vasemman käden etusormi tulee oikean käden pikkusormen tai nimettömän sormen päälle. Peukalot ovat varren suuntaisesti alaspäin, joko päällekkäin tai vierekkäin. Mailasta pidetään kevyesti kiinni. Toisin kuin muissa lyönneissä, maila pyritään saamaan ylemmäksi kämmenissä. Putteria on hyvä pitää sivusta katsottuna kyynärvarsien jatkeena.


Puttiasento:

Tavallisin asento puttaamiseen on muita lyöntiasentoja kumarampi. Kumara asento mahdollistaa silmien asettumisen pallon linjan päälle (helpottaa suuntaamista). Käsivarret ovat koukussa ja olkavarret kevyesti kiinni kyljissä. Käsivarsien saama tuki kyljistä tekee puttiliikkeestä vakaamman verrattuna täysin irrallaan oleviin käsivarsiin.

Hyvä puttiasento


 

Puttiasento jossa käsivarret ovat irti vartalosta. Ei ole kovin vakaa asento puttaamiseen.


Puttiasento jossa käsivarret ovat suorina. Ei ole kovin vakaa asento puttaamiseen.


Puttiliike:

Tavallisin tapa jolla taitavat pelaajat tapaavat liikuttaa putteria on liikuttaa käsivarsia ja mailaa lähinnä hartioiden liikkeellä. Silloin olkavarret voivat lyönnin aikana pysyä kiinni kyljissä. Moni taitava pelaaja antaa ranteiden hieman kääntyä taakseviennissä, mutta ei juurikaan saatossa. Saatossa mailanlavan kääntyminen pysyy hillittynä.

Suurin ero tavallisen harrastelijan ja huippupelaajan putissa löytyy loppuasennosta. Tavallisen harrastajan mailanlapa on kiertynyt loppuasennossa huomattavasti enemmän kiinni kuin huippupelaajalla. Huippupelaaja puttiliikkeen tempo on hyvin tasainen. Taaksevienti on jokseenkin yhtä pitkä kuin saatto. Harrastajilla on putissa usein turhan pitkä saatto.
Saman pituinen liike molemmin puolin palloa

Hyvässä puttiliikkeessä maila liikkuu kuin heiluri. Jos taaksevienti on 20 cm pitkä, saa saatto olla myös 20 cm pitkä. Jos taaksevienti on 60 cm pitkä, saa saatto olla 60 cm pitkä. 

Usein näkee pelaajia jotka korostavat saattoa ja tekevät siitä turhan pitkän. Pitkä saatto sotkee lyönnin rytmiä ja saattaa aiheuttaa kaksoiskosketuksia. 

Lyönnin kovuuden hallinta on helpointa silloin kun maila liikkuu tasaisesti


Puttaa suoran apuviivan kanssa

Matolla on hyvä kehittää puttitekniikkaa. Hyvässä putissa maila kulkee mahdollisimman suoraa rataa ja mailan lapa kiertyy mahdollisimman vähän. Televisiosta näkee paljon tällaisia putteja. Suurella osalla muita pelaajia taas näkee usein putteja joissa mailan lapa on heti osuman jälkeen melko suljettuna.   

Puttimatossa on usein apuviiva jonka avulla on helppo tarkkailla putterin kulkua. Ellei matossa ole suuntaviivaa, sellainen on helppo tehdä. Pitkä viivotin ja tussi voivat olla hyviä välineitä, myös maalarinteipillä on helppo tehdä suuntaviivaa.   

Viivan päällä voi liikuttaa putteria edestakaisin ja tarkkailla sen liikettä. Jos maila kulkee siinä hyvin, on aika kokeilla samaa asiaa pallon kanssa. Myös pallon kanssa kannattaa kiinnittää päähuomio mailan liikkeen suuntaan, ei niinkään siihen mitä pallo tekee. Jos putterin liike on hyvä kulkee pallokin toivotulla tavalla. 

Puttiharjoittelua kannattaa tehdä matolla kesät talvet, koska kesän griineillä ei pääse koskaan ole yhtä hyviin olosuhteisiin kuin tasaisella matolla. Griinit voivat olla toki hyvässä kunnossa, mutta niihin on vaikeampaa saada apuviiva ja tasaisen kohdan löytäminen voi olla hankalaa. Pallo käyttäytyy tasaisella matolla johdonmukaisemmin kuin ruoholla.

Hyvä harjoitus on putata päivittäin vaikka 10 palloa peräkkäin reikään. Taitavalle pelaajalle määrä voi olla suurempi. Puttimatossa on hyvä olla apuviiva josta voi katsoa kulkeeko maila suoraan. Aivan suoraan linjalla putterin ei tarvitse pysyä, mutta hyvin lähellä sitä.

Putin suunta.


Putin suuntaan vaikuttaa 3 asiaa.

Putin suuntaa voi harjoitella puttaamalla kolikon yli


Ruohon kasvusuunta vaikuttaa pallon etenemiseen griinillä. Tällä matolla asia korostuu enemmän kuin bermudaruoholla.


Ruohon kasvusuunnan voi nähdä ruohon sävystä. Tässä videossa sama ilmiö näkyy maton sävyssä. Vaaleampi ruoho kasvaa poispäin ja tummempi ruoho kasvaa vastaan. Griinillä ruohonleikkurin kulkusuunta vaikuttaa merkittävästi siihen mihin asentoon ruoho jää leikkuun jälkeen. Myötäruohoon pallo vierii pidemmällä kuin vastaruohoon. Pallolla on taipumus kaartaa ruohon kasvusuuntaan, joskus ruohon vaikutuksesta jopa eri suuntaan kuin mihin griini on kallellaan.

Putterin lapa saa nousta osumassa

Hyvässä putissa maila on osumassa matkalla hieman ylöspäin. Videon hidastuskohdissa näkyy hyvin mitä tapahtuu kun maila on osumassa matkalla ylöspäin: pallo nousee hieman ilmaan (putterissa on 3 astetta nostokulmaa) ja lähtee melko pian pyörimään samaan vauhtia kuin etenee eteenpäin. Tähän kannattaa pyrkiä. Jos maila on osumassa matkalla alaspäin, pallo ensimmäisenä pomppaa ylöspäin, jolloin osa vauhdista tukahtuu tähän pomppuun. Samalla pallon lähtösuunta voi mennä vinoon, joka korostuu hiljaisissa puteissa. Tennispuiston matolla puttaan nuo putit vastakarvaan jossa erot korostuvat selvästi, huomattavasti selvemmin kuin karkealla bermudaruoholla.


Puttaa mailojen välistä

Mailojen välistä puttaamalla on helppo tarkkailla osoittaako maila haluttuun suuntaan, ja kulkeeko maila haluttuun suuntaan. 

Tämä on hyvä harjoitus joks kannattaa tehdä joka viikko 10-20 pallolla. Jos putti sujuu mailojen välistä ilman ongelmia, kaikki on siltä osin hyvin. Jos harjoitus tuottaa ongelmia, sitä kannattaa toistaa useammakin kerran.

Puttaamista kannattaa harjoitella ohjureiden kanssa


Heiluta putteria lipputangon päällä

Putterin liikettä on hyvä tarkkailla myös pelikierroksen aikana. Taitavan pelaajan voi nähdä kesken kierroksen harjoittelemassa putterin heiluttamista lipputangon päällä. Näin kannattaa tehdä erityisesti silloin jos putteri ei ole kulkenut toivotun suoraan. Suoran tangon päällä on helppo nähdä kulkeeko putteri suoraan.


Osuma putissa

Hyvää osumaa keskelle putteria voi harjoitella asettamalla kolikot sinitarralla molemmin puolin putterin keskikohtaa. Jos pallo osuu keskelle putterinlapaa, se lähtee suoraan eteenpäin. Jos pallo osuu sivuun keskikohdasta, pallo ei mene juuri minnekään.

Osuma keskelle mailan lapaa on suunnan kannalta tärkeää putissa. Sinitarrasta voi olla apua.


 Jos putterin lapa osoittaa osumassa kohti reikää (suora linja), lähtee pallo suoraan ainoastaan silloin kun pallo osuu keskelle putterin lapaa.

Jos pallo osuu putterissa lavan kantapuolelle, kiertyy putteri osumassa kiinni ja pallo lähtee vasemmalle. Pallon vauhti on tuolloin hiljaisempi kuin hyvässä osumassa.


Jos pallo osuu putterissa lavan kärkipuolelle, kiertyy putteri osumassa auki ja pallo lähtee oikealle. Pallon vauhti on tuolloin hiljaisempi kuin hyvässä osumassa.


Huonoa osumaa voi hyödyntää

Kaltevissa puteissa voi olla viisasta tähdätä 3 mm sivuun mailan sweetspotista sille puolelle jolta pallo kaartaa kohti reikää.

Vasemmalta oikealle kallistuva putti

Jos pallo osuu putterin kantaan, pallo lähtee aiottua enemmän vasemmalle ja aiottua hiljaisemmalla vauhdilla. Jos puttilinja kaartaa vasemmalta oikealle, voi kantaosuman saada anteeksi. Kuvassa näkyy tuo periaate. Keskelle putteria osunut pallo lähtee aiottuun suuntaan hyvällä kovuudella. Kantaosuma (tässä liioiteltu) lähtee vasemmalle, mutta kun pallon vauhti on hiljaisempi kuin hyvällä osumalla, kallistuu pallon linja voimakkaammin oikealle kohti reikää. 

Pallon paikkaa voi olla hyvä muuttaa kallistuksen mukaan

Vasemmalta oikealle kallistavissa puteissa voi olla hyötyä jos siirtää pallon paikan tavanomaista edemmäksi.Oikealta vasemmalle kallistuva putti

Jos pallo osuu putterin kärkipuolelle, pallo lähtee aiottua enemmän oikealle ja aiottua hiljaisemmalla vauhdilla. Jos puttilinja kaartaa oikealta vasemmalle, voi kärkiosuman saada anteeksi. Kuvassa näkyy tuo periaate. Keskelle putteria osunut pallo lähtee aiottuun suuntaan hyvällä kovuudella. Kärkiosuma (tässä liioiteltu) lähtee oikealle, mutta kun pallon vauhti on hiljaisempi kuin hyvällä osumalla, kallistuu pallon linja voimakkaammin vasemmalle kohti reikää. 


Pallon paikkaa voi olla hyvä muuttaa kallistuksen mukaan

Oikealta vasemmalle kallistavissa puteissa voi olla hyötyä jos siirtää pallon paikan tavanomaista keskemmälle.


Alamäkiputti liukkaalla griinillä

Nopea alamäkiputti voi olla vaikea. Kevyt kosketus palloon onnistuu helpommin kun kallistaa mailan vartta taaksepäin. Osuma mailan kärkeen pehmentää kosketusta palloon vielä lisää.

Putissa kannattaa osua keskelle mailaa korkeussuunnassa

Myös putissa voi osuma olla "toppi". Muissa lyönneissä topin erottaa helposti, koska silloin pallo vierii pitkin maata sen sijaan että nousisi ilmaan. Putissa toppiosuma saa pallon vierimääni pitkin maata kuten hyvälläkin osumalla, mutta silloin lyönti jää lyhyemmäksi kuin hyvällä osumalla. Toppiosuman tuntee tärähdyksenä mailassa ja pallo saattaa hieman pomppia alkumatkasta.


Aivan kuten kaikissa muissakin lyönneissä, on putissa puhdaas osuma johdonmukaisuuden kannalta hyvin tärkeä asia. Hyvässä osumassa mailanlavan keskikohta osuu pallon keskikohtaan.

Osuma putissa vaikuttaa lyönnin pituuteen.


Osuma putissa vaikuttaa lyönnin suuntaan. Pallopääputterin tai putterin kärjen avulla voi harjoitella tarkkaa osumaa.

Pitkä putti

On tavallista harjoitella puttia vain muutamalla pallolla. Aina se ei ole paras tapa.

Jos harjoittelee pikää puttia vain 3 pallolla, voi lyönneistä helposti 2 ensimmäistä olla aika huonoja. Jos viimeinen putti on hyvä, on hyviä putteja vain kolmasosa puteista.

Pitka putti usealla pallolla

Pitkää puttia kannattaa harjoitella useammalla pallolla. Kun on löytänyt parin ensimmäisen pallon avulla tuntuman kyseiseen puttiin, on sen jälkeen helpompaa lyödä monta kelvollista puttia reiän lähelle. Näin voi paremmin kertoa itselleen että olen harjoitellut puttia ja osaan putata hyvin.   

Kun on putannut kasan palloja yhdelle reiälle, on hyvä vaihtaa paikkaa. Kun on putannut pallot 3-4 eri paikasta uuteen kohteiseen, on pitkä putti saanut aika hyvän määrän tehokasta harjoittelua.


Pitkää puttia kannattaa harjoitella useammalla pallolla samasta kohdasta.

Putin kovuus on osin taktiikkakysymys. Pitkä putti voi olla hyvä vaikka se jäisi lyhyeksi.


 Putin kovuuteen voi saada tuntumaa harjoittelemalla pallo pallolta aina kauempaa.


Puttiharjoitus wedgellä.

Puttiharjoitus silmät kiinni

Puttiharjoitus eri etäisyyksille

Puttaamisessa erot taitavien ja vähemmän taitavien pelaajien välillä ovat suurimmillaan etäisyyden hallinnassa. Harjoittelemalla lyönnin kovuuden hallintaa tapaa etäisyyden hallinta parantua.

Kovuuden hallintaa putissa voi harjoitella monella tavalla. Pallojen lyöminen vuorotellen 3 eri kasasta samaan kohteeseen voi olla hyödyllinen harjoitus.


Pitkiä putteja 2 reiälle

Pitkiä putteja on joskus hyödyllistä lyödä vuorotellen 2 eri reiälle. 


Puttiongelma yips

Joillekin pelaajille lyhyet putit aiheuttavat suuria ongelmia. Yksi syy voi olla yips, joka on tahaton nykäisy juuri osumahetkellä. Pitkissä puteissa on sen verran vauhtia että tämä ongelma ei haittaa, mutta pienessä ja herkässä putissa ylimääräinen nykäys voi haitata paljon.

Asiaa voi auttaa otteen muuttaminen, tasainen tempo, pitkä putteri, uusi putteri, puolen vaihto, yhdellä kädellä puttaaminen jne. Kokeilemalla eri vaihtoehtoja voi päästä ongelmasta eroon.

Yips nykäisystä voi päästä eroon myös tekemällä puttiliikkeestä eräänlaisen napautuksen jossa ei ole juurikaan saattoa.